• Deel mee de Laakens uit

    Geef mee vorm aan het overstromingsgebied van de Laakbeek

    Bekijk alle ideeën

Al 157 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 185 stemmen

Bekijk alle ideeën
Wat waren de resultaten van de bevraging?

Van 11 september tot en met 4 oktober kon je deelnemen aan een bevraging. De enquête bracht ieders verwachtingen en ideeën in kaart over de inrichting van het gebied. We vroegen ook hoe mensen denken over de gevolgen van de klimaatverandering op onze gemeente.

Het traject

De campagne geeft burgers de kans om ideeën te geven